Վերամշակում

Այսօր հասարակությունը ձգտում է առավել արդյունավետ մշակել, այնուհետև օգտագործել համաշխարհային ռեսուրսները: Chevrolet Euro Service մեծ ջանքեր է գործադրում, որպեսզի արդյունավետ կերպով օգտագործի բնական ռեսուրսները` նվազեցնելով կորուստները, միևնույն ժամանակ պահպանելով շրջակա միջավայրը: 2003 թվ. մարտ ամսին Chevrolet ընկերությունն ընդունել է հրահանգ շրջակա միջավայրի պահպանման և իր արտադրանքի արդյունավետ շահագործման վերաբերյալ:

Chevrolet –ի շահագործման ծրագրերի խնդիրը որակյալ արտադրանքի ստեղծման գործընթացում կարևորագույն տարրերից մեկն է: Մեր նպատակն է պահպանել արժեքավոր հումքը և էներգետիկ ռեսուրսները թափոնների քանակի նվազեցման միջոցով


 • ավտոարտադրության մեջ
 • մեքենայի շահագործման ավարտից հետո


Տվյալ ռազմավարությունը հիմնված է 2 սկզբունքների վրա`

Նախագծում վերամշակման հաշվարկով:

GM նախագծի մեջ ներառված բոլոր խմբերը արտադրանքի մշակման գործընթացում պարտավոր են հետևել §շահագործման/վերականգնողական¦ կանոններին: Մենք քաջալերում ենք մեր ինժեներներին և մատակարարողներին հետևյալ ասպեկտներում:

 • Տրանսպորտային միջոցների մշակման մեջ, որն արդեն նախատեսում է վերամշակման հնարավորություն:
 • Ավտոպահեստամասերի, դետալների և մեքենաների հետազոտության գործընթացում ճիշտ վերամշակման և դրանք վերական
 • նելու նպատակով (որպեսզի ավելի դյուրին դառնա մեքենաների վերամշակման գործընթացը նրանց շահագործումից հետո):Chevrolet –ն օգտագործում է երկրորդական հումք բոլոր իրագործելի և տնտեսագիտական տեսանկյունից ընդունելի հանգամանքներում:


 • Մեր վերամշակող խումբը ջանք շի խնայում, որպեսզի ապահովի
 • նյութերի բարձր որակ
 • տեխնիկական և ջերմային ապահովություն
 • արտադրական շափանիշներին համապատասխանում
 • Որակը միշտ մնում է անփոփոխ/հաստատուն:

Երկրորդական և նոր նյութերի որակն այնքան բարձր է, որ §անտեսանելի պահեստամաս¦ հասկացությունը վաղուց դուրս է եկել գործածությունից: Երկրորդական հումքն այժմ լայնորեն օգտագորվում է §տեսանելի մասերի¦ համար:

Պատասխանատվություն պատրաստի արտադրանքի համար

1. Նախագծում

 • Նախագծում վերամշակման հաշվարկով
 • Կենսական ցիկլի հաշվարկում
 • Անորակ նյութերից խուսափում

2. Արտադրություն

 • Երկրորդական հումքի օգտագործում

3. Կրկնակի օգտագործում

 • Մեքենայի կրկնակի օգտագործում
 • Մաքրում և նախնական մշակում
 • Եվրոմիության Հրահանգ

4. Օգտագործում

 • Թափոնների վերամշակում
 • Պահեստամասեր