Պաշտոնական ներկայացուցչություններ

ՎԵԿԱՐ ՍՊԸ

0038 Երևան, Հալաբյան 18

Հեռ.՝ +374 10 38 06 04

Էլ. փոստ՝ chevrolet@autogroup.am